KLIMAATCRISIS

Nederland subsidieert elektriciteitsrekening van grote opwarmers

Industriële reuzen als Tata Steel en ExxonMobil die jarenlang aan hun gratis CO2-rechten hebben verdiend, krijgen ook nog subsidie voor hun elektriciteitsrekening. Dit blijkt uit onderzoek door De Groene. ‘Elke prikkel om de uitstoot van CO2 te verminderen is zo verdwenen.’
KLIMAATCRISIS

Hoe groen kan beton zijn?

Driekwart van de broeikasgassen van de industrie in Europa wordt uitgestoten door slechts honderd bedrijven. En die vervuilende giganten – staal en cement voorop – verdienden royaal aan emissierechten. Ondertussen krijgen bedrijven die wél duurzame oplossingen aanbieden geen poot aan de grond.

KLIMAATCRISIS

Het stalen gezicht van de vervuilende industrie

Het belangrijkste Europese instrument om de opwarming van de aarde tegen te gaan, het ETS, is uitgelopen op miljardensteun aan de vervuilende Europese industrie. Gratis verkregen emissierechten zijn nu goudgeld waard. ‘De vervuiler betáált niet, de vervuiler kríjgt betaald.’
STIKSTOFCRISIS

Sjoemelende boeren

Veel varkens- en kippenboeren liegen over het aantal dieren in hun stallen. In sommige gemeenten houden ze twee keer zoveel kippen en 30% meer varkens dan dat ze officieel opgeven, zo vermoeden we op basis van een grondige analyse van landbouwdata en vergunningen. Het OM bevestigt onze indruk en de Voedsel- en Waren Autoriteit kondigt aan strenger te gaan controleren. Dat mens en milieu onder hun fraude lijden, deert de sjoemelende boeren niet.
STIKSTOFCRISIS

Het prijskaartje van de stank

De ‘warme sanering’ van de varkenshouderij, die landbouwminister Carola Schouten vorige week in de Kamer verdedigde, is goed voor de boeren en hun buren, maar kwetsbare natuurgebieden schieten er niet veel mee op, zo blijkt uit onderzoek door De Groene Amsterdammer.
ENERGIETRANSITIE

Waterstof: de ontbrekende schakel

Over twintig jaar kunnen we in Nederland volledig van de olie en het gas af zijn. Zelfs als onze elektriciteitsconsumptie zoals verwacht verdubbelt. Praktisch is er geen enkel obstakel. De technieken en de blauwdrukken zijn er al. Het enige dat mis kan gaan, is dat de politiek de verkeerde belangen voorrang geeft.
STIKSTOFCRISIS

'De cijfers zijn diffuus'

Voor provincies is de milieuvergunning het belangrijkste instrument om de stikstofgrenzen te bewaken. Maar veel boeren nemen een loopje met de voorwaarden en overschrijden de opgelegde ammoniakplafonds.
STIKSTOFCRISIS

Teveel kunstmest is een killer

Het kabinet gaat boeren uitkopen en op sommige snelwegen de maximumsnelheid verlagen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Eén voor de hand liggende maatregel blijft buiten beeld: minder kunstmest.
TATA STEEL

De grote uitstootkloof

Volgens een alternatieve berekening stoot Tata Steel in IJmuiden minstens twintig procent meer CO2 uit dan het bedrijf officieel rapporteert. Als dit zo is, brengt dit het felbevochten Klimaatakkoord in gevaar. De oppositie eist opheldering..