Krokodillentranen van staal

Tata Steel, dat de afgelopen tien jaar een miljard euro gratis uitstootrechten kreeg, voert de lobby aan tegen de CO2-belasting. Terwijl die maatregel noodzakelijk is om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.

‘De CEO’s moeten hun nek uitsteken’

Volgende week presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving de doorrekening van het Klimaatakkoord. Dé grote vraag: waarom voeren we niet gewoon een CO2-taks in?

Inkomsten door uitstoten

De milieubeweging stapt uit de onderhandelingen van het klimaatakkoord omdat er geen CO2-heffing voor de grote industrie komt. Deze grote uitstoters willen dat de maatschappij miljarden bijdraagt aan haar verduurzaming. De vervuiler die niet betaalt maar haar hand ophoudt.

Minder CO2, méér subsidie

Het kabinet wil het Klimaatberaad vlottrekken door bij alle onderhandelingen een topambtenaar met een zak geld aan tafel te zetten. Vertragingstactieken hebben de Nederlandse industrie geen windeieren gelegd.

Kip ik heb je (niet)

Varkens- en kippenboeren liegen al jaren over hoeveel ze werkelijk vervuilen. Ze geven officieel veel minder dieren op dan ze in werkelijkheid hebben. En de overheid let niet op.

De boer broeit voort

In weerwil van nationale en Europese regelgeving kan de intensieve veeteelt gewoon doorgaan met vervuilen. De boeren vinden mazen in de wet en het aantal megastallen blijft toenemen.

De industrie stoot méér fijnstof uit

Elk jaar sterven in Nederland vijfduizend mensen te vroeg door luchtverontreiniging. Toch gaat de schadelijke uitstoot door industrie en landbouw gewoon door of neemt zelfs toe. ‘Wij hebben geen fijnstof’, zegt een grote vervuiler.

De industrie mag de aarde gratis opwarmen

Het was bedoeld als financiële prikkel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen: het ETS. Maar de meeste grote industrieën in Nederland verdienen eraan zónder zich te hoeven inspannen.

Gokken met de wereld

De Nederlandse industrie werkt nauwelijks mee aan het bestrijden van de klimaatcrisis, zo blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer. Ze gaat vrolijk door met het uitstoten van broeikasgassen.

Vrij spel voor grote vervuilers

Na het wegverkeer is de industrie de grootste bron van luchtvervuiling. En binnen de industrie de staalproducenten met hun hoogovens. Uit ons onderzoek blijkt dat zij al net zo selectief met milieuregels omgaan als autofabrikanten.

Gevaar uit de kraan

Als u ’s ochtends een glas water drinkt of koffie zet met water uit de kraan, verwacht u niet een slok gevaarlijke chemicaliën in het nemen. Toch is dat wat er kan gebeuren als de waterleidingen in uw huis van plastic zijn.