“A must for anyone who wants to make the difference in journalism” – Thomas Van Hemeledonck, chief-editor current affairs Telefacts, VTM Belgium Television
Handboek [Dutch]

Het Verborgen Scenario

Onderzoeksjournalistiek hoeft niet ingewikkeld en tijdrovend te zijn. Dit handboek biedt een concreet stappenplan ('scenario') dat direct tot resultaten leidt. Verschillende onderzoekstechnieken worden samengevoegd tot één logisch proces met als voordelen: tijdwinst, grotere zorgvuldigheid en meer zelfvertrouwen.

Onderzoeken is een kwestie van slimme vragen stellen in een slimme volgorde. Dit handboek bevat zorgvuldig gekozen vragen. De onderzoeker die deze vragen serieus aandacht geeft, geduldig en zonder bochten af te snijden, zal merken dat hij of zij als het ware door het onderzoek danst: de ondervonden weerstand wordt minder en het plezier groter. De methode spaart bovendien tijd: de structuur die de auteurs aanreiken voor het onderzoek, is óók een structuur voor een overtuigend en spannend verhaal. Tegen de tijd dat het onderzoek is afgerond, is het verhaal dus óók grotendeels klaar.

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op wat onderzoeksjournalistiek volgens verschillende bronnen eigenlijk is. Het belangrijkste kenmerk, volgens alle definities, is dat de journalist het initiatief neemt tot het verhaal. Dat stelt niet alleen hoge eisen aan zijn of haar alertheid, maar ook aan zijn of haar discipline. Een goede planning en structuur vergroten de kans op succes. In de hoofdstukken daarna worden de stappen van de methode uitgelegd.

Hoofdstuk 2 behandelt het ‘incident’: een gebeurtenis die je op het spoor zet van een probleem.

Hoofdstuk 3 moedigt aan om je voor te stellen wat er aan de hand zou kunnen zijn en om dat vermoeden te formuleren als een ‘hypothese’. De hypothese wordt in hoofdstuk 4 gebruikt om een ‘tijdlijn’ te maken: een chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen die samen het verhaal vormen.

In hoofdstuk 5 wordt getoond hoe je op een gestructureerde en strategische manier bronnen kunt vinden om de gebeurtenissen in de tijdlijn aan te tonen. Het resultaat is een plan van aanpak dat niet alleen handig is voor jezelf, maar dat je ook met collega’s of eindredacteuren kan delen en bespreken.

Hoe je vervolgens alle informatie die je uit de bronnen hebt verzamelt logisch kan ordenen en bewaren, is het onderwerp van hoofdstuk 6. In het laatste hoofdstuk gaan we in op best practices om je verhaal bij doelgroepen te brengen die er belangstelling voor hebben: de marketing van onderzoeksverhalen.

Dit boek is niet alleen bedoeld voor journalisten die voor het eerst serieus op onderzoek uitgaan. De methode is ook geadopteerd door ervaren professionals die er manieren in vonden om hun efficiëntie en slagkracht te vergroten, en door NGO’s en actiegroepen die het gebruikten om hun campagnes helder en overtuigend voor het voetlicht te brengen.

Luuk Sengers en Mark Lee Hunter, Het verborgen scenario. Onderzoeksverhalen plannen en structureren, Story-Based Inquiry Associates, Utrecht 2017 ISBN 978-90-826622-0-7 | Pagina's: 64 | Format: PDF | Language: Dutch | Prijs:  € 10,00
KOOP en DOWNLOAD